Duurzaamheid

Duurzaamheid op de luchthaven

Duurzaamheid en milieu zijn van groot belang voor Groningen Airport Eelde en thema's waar we al jaren hard aan werken. Groningen Airport Eelde wil een voorbeeldfunctie vervullen voor regionale luchthavens in Nederland en de luchthaven verder ontwikkelen met een zo klein mogelijke belasting voor het milieu.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en milieu serieus en willen voorop lopen in duurzame regionale luchtvaart. Onze focus ligt daarbij op het verminderen van onze CO2 emissie, geluidsreductie voor de omgeving, het minimaliseren van energieverbruik en afvalstromen.

Zonnepark Groningen Airport Eelde

In september 2017 is groen licht verkregen voor de aanleg van het zonnepark Groningen Airport Eelde. Naar verwachting start GroenLeven medio 2018 gestart met de bouw. Het zonnepark wordt aangelegd op het middenterrein van de luchthaven; in de driehoek tussen taxi-, start- en landingsbaan. Het gaat om een totale oppervlakte van ruim 20 hectare. Met de opbrengst van de zonnepanelen, 20 Megawatt, kunnen ongeveer 5500 huishoudens in hun energiebehoefte worden voorzien.

AviAssist Foundation en Kilimanjaro International Airport

Vanaf 2009 is Groningen Airport Eelde al ondersteunend aan de AviAssist Foundation (http://www.aviassist.org). De stichting  identificeert en analyseert bedreigingen in de Afrikaanse luchtvaart en biedt praktische oplossingen zoals trainingen. Groningen Airport levert capaciteit om deze trainingen te kunnen verzorgen. 

Daarnaast is er sinds 2014 een samenwerking met Kilimanjaro International Airport. In deze samenwerking worden ook Afrikaanse collega’s opgeleid tot brandweerinstructeur. 

Green Sustainable Airports

In 2008 heeft de luchthaven het initiatief genomen een project op te zetten om in samenwerking met collega-luchthavens rond de Noordzee actief aan duurzaamheid te werken.  Dit samenwerkingsverband heet 'Green Sustainable Airports'

Duurzaam landen: glijvluchten

Groningen Airport Eelde heeft samen met Luchtverkeersleiding Nederland gewerkt aan de introductie van glijvluchten op de luchthaven in Eelde. Bij deze manier van aanvliegen wordt met verminderd motorvermogen gevlogen en glijdt het vliegtuig als het ware naar de landingsbaan. Hierbij treedt een besparing op van gebruik van brandstof, het vermindert de uitstoot van CO2 en het levert ook minder lawaai voor de directe omgeving op.