Raden van Toezicht

Het Route Development Fonds wordt beheerd door een externe bestuurder/directeur:
Evert Wind van Viento Advies.

Er zijn twee stichtingen opgericht met elk een eigen Raad van Toezicht. Een voor publiek geld en een voor privaat geld.

Raad van Toezicht publieke stichting:
Mevr. I.Donkervoort
Dhr. S.Swierstra
Dhr. P. de Bruijne

Raad van Toezicht private stichting:
Dhr. S.Galema
Dhr. H.Nijland
Dhr. J.Boonstra