Word ambassadeur

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de internationale bereikbaarheid van Noord-Nederland? Word dan ambassadeur van het Route Development Fonds. 

Nieuwe luchtlijnen komen vaak niet van de grond omdat de opstartkosten van een verbinding te hoog zijn, of omdat risico’s rond de opbrengsten in de opstartfase te groot worden geacht. Zeker op luchthavens waar geen proven track record is. Luchthavens kunnen en mogen die bezwaren wegnemen door maatschappijen op verschillende manieren te ondersteunen. Via samenwerking met het bedrijfsleven en overheden weten vele regionale luchthavens in Europa hier de laatste jaren successen mee te boeken en luchtvaartmaatschappijen aan zich te binden. Internationale bereikbaarheid is namelijk voor een regio van groot belang voor de economische ontwikkeling.

GAE Route Development Fonds

Vanuit het GAE Route Development Forum is in 2012 het GAE Route Development Fonds opgericht om hiermee routes waar de zakelijke markt  in Noord Nederland behoefte aan heeft tot stand te brengen. Hieraan nemen inmiddels een aantal individuele bedrijven en organisaties deel. Deze ondernemingen realiseren zich dat mee-investeren in de opstart van een luchtlijn uiteindelijk kostentechnisch voordelig is. Luchtverbindingen vanuit de eigen regio leveren immers een besparing in tijd en geld op. Het GAE Route Development Fonds kan een deel van het risico dat luchtvaartmaatschappijen moeten nemen bij de opstart van een nieuwe luchtlijn compenseren. Daarmee is een luchtvaartmaatschappij veel eerder geneigd een nieuwe route te starten én wordt de kans van slagen van een nieuwe verbinding vergroot. 

De huidige omvang van de fondsen is nog te beperkt om de financiële risico’s van nieuwe routes substantieel te verlagen. Toch heeft het RDF al een tweetal routes in de marketing en promotionele sfeer kunnen ondersteunen (Londen en Gdansk) en op die manier bijgedragen aan de continuïteit van deze routes. 

Wilt u ambassadeur worden?

Voor slechts € 2.500,- (eenmalig) per certificaat wordt u ambassadeur van het Route Development Fonds en steunt u de luchthaven bij de ontwikkeling van nieuwe, zakelijk interessante routes. 

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • certificaat
  • jaarlijks een verslag van de stichting en het Fonds
  • uitnodiging voor een jaarlijks netwerkevent voor ambassadeurs
  • 4 x per jaar een nieuwsbrief
  • uitnodiging voor feestelijkheden bij inauguratievluchten nieuwe routes

Daarnaast zijn we benieuwd naar uw mening en visie op de actuele ontwikkelingen van nieuwe routes en vragen we u mee te denken.

Nu aanmelden

U kunt zich direct aanmelden als ambassadeur van het Route Development Fonds door een e-mail te sturen naar m.clarisse@gae.nl

Wilt u meer informatie? Download de folder of neem contact op met Monique Clarisse, Manager Marketing & Sales, via m.clarisse@gae.nl of 050 309 70 70