Bestuur & Management Team

Groningen Airport Eelde is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie Groningen, de provincie Drenthe, de gemeente Groningen, de gemeente Assen en de gemeente Tynaarlo. De luchthaven heeft een Raad van Commissarissen, een directie en een managementteam.

Reglement Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde wordt gevormd door: 

Mr. L.J. Klaassen
Functie: Zelfstandig gevestigd adviseur en toezichthouder
Benoemd per 1 maart 2019 tot 1 maart 2023

W.J. Mansveld
Functie: Directeur Veiligheidsregio Groningen
Benoemd per 1 maart 2019 tot 1 maart 2023

T.B. de Vries
Functie: Zelfstandig gevestigd adviseur en toezichthouder
Benoemd per 11 juli 2019 tot 11 juli 2023


Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Het reglement geeft regels voor de uitoefening van de toezichtstaken en de benoemingsprocedure. Daarnaast beschrijft het reglement de eisen van onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de Raad, alsmede de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan. Klik voor het Reglement Raad van Commissarissen op de onderstaande link. 
Reglement Raad van Commissarissen