Bestuur & Management Team

Groningen Airport Eelde is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie Groningen, de provincie Drenthe, de gemeente Groningen, de gemeente Assen en de gemeente Tynaarlo. De luchthaven heeft een Raad van Commissarissen, een directie en een managementteam.

Directie en managementteam

Het managementteam wordt gevormd door de directeur Marco van de Kreeke en de managers Gerrit Baarda (Manager Finance & Control) Onno de Jong (Havenmeester), Bowy Odink  (Commercieel Manager) en Jan Huizing (Brandweercommandant). Daarnaast beschikt Groningen Airport Eelde over de afdeling Personeel & Organisatie, een Directiesecretariaat, Receptie, Administratie-afdeling en verzorgt de luchthaven zelf de afhandeling in de terminal en op het platform.

Reglement Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde wordt gevormd door: 

Mr. O.P.M. van den Brink
Functie: Vennoot Custommanagement Interim Directeuren
Benoemd per 20-09-2010 en herbenoemd tot 20-09-2020

Drs. F.C.A. Jaspers
Functie: Adviseur en Toezichthouder (zelfstandig gevestigd)
Benoemd per 15-10-2012 en herbenoemd tot 15-10-2020

 

Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Het reglement geeft regels voor de uitoefening van de toezichtstaken en de benoemingsprocedure. Daarnaast beschrijft het reglement de eisen van onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de Raad, alsmede de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan. Klik voor het Reglement Raad van Commissarissen op de onderstaande link. 
Reglement Raad van Commissarissen