Toekomst Nordica op Groningen Airport Eelde

Geplaatst op:

Naar aanleiding van de berichtgeving over de vluchten van Nordica op Groningen Airport Eelde willen we u informeren over de actuele stand van zaken.

Luchtvaartmaatschappij Nordica vliegt vanaf Groningen Airport Eelde tweemaal per dag naar Kopenhagen en dagelijks naar München. De aanloopkosten van deze nieuwe verbindingen worden medegefinancierd door het regionale routefonds. Hoewel de passagiersaantallen nog steeds toenemen, zijn de aanloopkosten hoger dan geprognosticeerd. Vanwege de tegenvallende financiële resultaten van de routes onderzoekt Nordica mogelijkheden om de kosten te verlagen en is daarover in gesprek met Groningen Airport Eelde en het routefonds. Onderwerp van gesprek is ook de overeenkomst over de financiering van de aanloopkosten. De luchtvaartmaatschappij heeft aangegeven graag de vluchten te willen continueren, daarom zijn tickets nog steeds te boeken, ook voor 2019.

Zodra er meer duidelijkheid is over het proces dan wel de uitkomst van de gesprekken dan wordt hierover gecommuniceerd.