Strategisch plan Groningen Airport Eelde

Geplaatst op:

Met de realisatie van de baanverlenging in 2013 zijn de voorwaarden geschapen voor verdere groei van het luchtverkeer op Groningen Airport Eelde. 

Vooruitlopend op de baanverlenging is het aantal passagiers in 2012 al met 40% gegroeid. Groningen Airport Eelde wil zich in de komende 10 jaar verder ontwikkelen tot een belangrijke schakel in de internationale bereikbaarheid van Noord- Nederland.

Deze ambitie is uitgewerkt in het strategisch plan “Groningen Airport Eelde, Werelden verbinden”. Download hier het volledige document.

Door betere verbindingen ondersteunt Groningen Airport Eelde de internationalisering van sterke economische clusters als agrifood, watertechnologie, energie, Healthy Ageing en sensortechnologie. De luchthaven is zelf ook een economische factor door de 300 directe en 150 indirecte banen in de Noordelijke economie. En bij groei van de luchthaven neemt dat werkgelegenheidseffect uiteraard toe. Een eerste globale Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laat zien dat passagiers substantiële reistijdwinsten kunnen behalen als zij via Groningen Airport Eelde kunnen reizen in plaats van via Schiphol. Als die baten worden afgezet tegen de exploitatiekosten van de luchthaven, dan komt daar een positief saldo uit.

Download hier het onderzoeksrapport: De economische betekenis van Groningen Airport Eelde voor Noord-Nederland” van Prof.dr. J.P. (Paul) Elhorst, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.