Groningen Airport Eelde zet eerste stap in aanvraag nieuw luchthavenbesluit

Geplaatst op:

Groningen Airport Eelde wil bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aanvraag doen voor een nieuwe luchthavenbesluit zoals in de wet staat voorgeschreven. Eind 2016 is door de aandeelhouders de keus gemaakt om te investeren in Groningen Airport Eelde: de luchthaven als toegangspoort voor Noord-Nederland. Om dit toekomstscenario goed uit te kunnen voeren vraagt de luchthaven ook een aantal wijzigingen in het luchthavenbesluit aan.

De eerste stap om tot aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze heeft de luchthaven bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu ingediend. Hierin beschrijft Groningen Airport Eelde het toekomstscenario, welke onderzoeken in het kader van de milieueffectrapportage worden uitgevoerd en welke operationele wijzigingen nodig zijn om het toekomstscenario te realiseren.

Ter inzage legging
Vanaf 7 september ligt de NRD digitaal ter inzage op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu via www.platformparticipatie.nl/luchthaveneelde. Zienswijzen kunnen 4 weken worden ingediend: vanaf 7 september tot en met 5 oktober.

Informatieavond op maandag 18 september
Groningen Airport Eelde organiseert een informatieavond op maandag 18 september om omwonenden, bedrijven en belangstellenden te informeren over het voornemen van de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit. De informatieavond vindt plaats in het luchthavenrestaurant Bites & Flights van 19:00 tot 22:00. Bezoekers kunnen op elk gewenst moment binnenlopen.

Wat is een luchthavenbesluit?
In het luchthavenbesluit wordt het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer vastgelegd. Ook staan hier de regels en grenswaarden in waaraan de luchthaven zich moet houden.