Groningen Airport Eelde krijgt nieuwe Raad van Commissarissen

Geplaatst op:

Na het vertrek van twee leden van de Raad van Commissarissen hebben aandeelhouders en de nog zittende commissarissen overleg gevoerd over de ontstane situatie. Samen hebben zij geconcludeerd dat er een goed moment is om nu vervroegd een nieuwe raad te benoemen. De commissarissen Frans Jaspers en Onno van den Brink van Groningen Airport Eelde (GAE) zullen daarom per 1 maart aftreden, aandeelhouders zullen in de komende weken op zoek gaan naar nieuwe commissarissen.

Het was al de bedoeling dat de zittende Raad van Commissarissen dit voorjaar plaats zou maken voor een geheel nieuwe raad. Deze wisseling van de wacht is nu vervroegd om zo versneld een nieuwe bestuursstructuur van GAE mogelijk te maken.

In de besluitvorming over de toekomst van de luchthaven in 2017 hebben aandeelhouders en commissarissen de voorbije periode uitgebreid gesproken over een mogelijke splitsing van het bedrijf in een beheers- en exploitatiebedrijf, en daaraan gekoppeld een nieuwe bestuursstructuur voor Groningen Airport Eelde. In de afgelopen maanden is dat verder uitgewerkt.

Vanwege die aanstaande vernieuwing zijn vacatures in het afgelopen jaar, onder meer ontstaan door het overlijden van voorzitter Pieter Smit en het vertrek van commissaris Lindeman, niet opgevuld. Het was de bedoeling om in het voorjaar van 2019 aandeelhoudersbesluiten te nemen over de nieuwe bestuursstructuur, waarbij de zittende Raad van Commissarissen plaats zou maken voor een geheel nieuwe raad. Voorzitter Frans Jaspers zegt daarover: “Het is verstandig dat moment wat te vervroegen en dit voorjaar met een frisse ploeg verder te gaan. De rollen en profielen van de benodigde commissarissen zijn inmiddels goed beschreven, ik vertrouw en verwacht dat aandeelhouders goede mensen kunnen vinden om de airport door de komende jaren te leiden.”

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde zijn de commissarissen erkentelijk voor de inzet in de afgelopen jaren, waarin de koers van de luchthaven is bepaald. “De kennis en ervaring van de commissarissen is in de afgelopen jaren, waarin wij de koers voor de luchthaven hebben uitgezet, van grote waarde geweest. Het is nu een goed moment om met een frisse ploeg de nieuwe uitdagingen die ons te wachten staan te lijf te gaan”, aldus gedeputeerde van Drenthe Cees Bijl.