Groningen Airport Eelde heeft vergunning natuurbeschermingswet

Geplaatst op:

Groningen Airport Eelde heeft vergunning natuurbeschermingswet

Groningen Airport Eelde beschikt over een vergunning Natuurbeschermingswetgeving (NB), in tegenstelling tot andere berichtgeving. Tijdens het traject dat heeft geleid tot een nieuwe gebruiksvergunning, waarin uiteindelijk ook de baanverlenging is bekrachtigd, zijn alle benodigde vergunningen aangevraagd en verleend.

In december 2009 is de NB-vergunning afgegeven aan Groningen Airport Eelde. Destijds is rekening gehouden met de geplande baanverlening. Hierbij is onder andere gekeken naar de toename van het aantal vliegbewegingen en de mogelijke effecten op de Natura 2000 gebieden zoals o.a. het Zuidlaardermeer, Fochteloërveen en Drentsche Aa.

In de achterliggende onderzoeksrapporten is destijds ook de stikstofdepositie onderzocht en beschreven, waardoor de (stikstof)uitspraak van de van de Raad van State geen effect heeft voor Groningen Airport Eelde. Onno de Jong, Airport Manager Groningen Airport Eelde: ‘’In deze vergunning zijn toen de bestaande, alsmede de extra vliegbewegingen als gevolg van de baanverlenging, meegenomen’’. De NB-wet vergunning is verleend door de provincie Groningen in samenhang met provincie Drenthe, aangezien de gebieden waarop de vergunning betrekking heeft in beide provincies ligt.