Colleges van GS en B&W van aandeelhouders kiezen voor investeren in de luchthaven

Geplaatst op:

Vandaag hebben de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Groningen en Assen het besluit genomen om aan de Raden en Staten voor te stellen in Groningen Airport Eelde te investeren in overeenstemming met scenario 3: GAE toegangspoort voor het Noorden. Dit voorstel wordt in de loop van december besproken en ter vaststelling voorgelegd aan de Provinciale Staten en gemeenteraden.

Wij zijn blij met en trots op het getoonde vertrouwen van de aandeelhouders!